21 И видех ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преидоха: и море немаше вече.2 И аз Иоан видех светия град, Ерусалим новий, че слезваше от Бога из небето приготвен както невеста украсена за мъжа си.3 И чух глас голем от небето който казваше: Ето скинията Божия с человеците, и ще се засели с тех; и те ще бъдат люде негови, и сам Бог ще бъде с тех, техен Бог.4 И ще обърше Бог всека сълза от очите им, и смъртта не ще я има вече, нито жалеяне нито писък ни болест ще има вече, защото първото се мина.5 И седещият на престола рече: Ето, правя всичкото ново. И казва ми: Напиши: защото тези думи са истинни и верни.6 И рече ми: Свърши се: Аз съм Алфа и Омега, начало и конец: на жедния ще дам аз даром от извора на водата на живота.7 Който побеждава ще наследва всичко, и ще му бъда Бог, и той ще ми бъде син.8 А страхливите и неверните и мръсните и убийците и блудните и чародейците и идолопоклонниците и всичките лъжци ще имат своята част в езерото което гори с огън и жупел: това е втората смърт.9 И дойде при мене един от седемте ангели които държаха седемте чаши пълните със седемте последни язви, и проговори ми и рече: Ела, ще ти покажа невестата, жената на Агнето.10 И отведе ме духом на една гора голема и висока, и показа ми града голем, светий Ерусалим, който слезваше из небето от Бога;11 и имаше славата Божия, и светлостта негова бе подобна на драгоценен камик, както камик яспис прозрачен както кристал;12 и имаше стена голема и висока; имаше и дванадесет порти, и на портите дванадесет ангела, и надписани имена които са на дванадесетте племена на синовете Израилеви:13 от към изток три порти; от към север три порти; от към юг три порти; от към запад три порти.14 И стените градски имаха дванадесет основания, и в тех имената на дванадесетте апостоли на Агнето.15 И този който говореше с мене имаше тръст златна да измери града и портите му и стените му.16 И градът беше четвъртит, и дължината му е толкози колкото и ширината; и премери града с тръстта до дванадесет тисящи стадии: дължината и ширината и височината му са равни.17 И измери стените му сто и четиридесет и четири лакти, мерка на человек, сиреч на ангела.18 И сградата на стените беше от яспис; и градът от чисто злато подобно на чисто стъкло.19 И основанията на стените градски беха украшени с всекакви драгоценни камене; първото основание яспис, второто сапфир, третото халкидон, четвъртото смарагд,20 петото сардоникс, шестото сардий, седмото хрисолит, осмото вирил, деветото топазий, десетото хрисопрас, единадесетото якинт, дванадесетото аметист.21 И дванадесетте порти беха дванадесет бисера; всека една от портите бе от един бисер; и улиците на града от чисто злато като стъкло прозрачно.22 И храм не видех в него; защото храм негов е Господ Бог Вседържител и Агнето.23 И градът немаше нужда от слънце нито от луна да светят в него; защото славата Божия го осветляваше, и светилото негово е Агнето.24 И народите на спасяемите ще ходят в неговата виделина, и царете земни носят в него своята слава и почест.25 И портите му не ще се затварят дене, защото нощ не ще да има там.26 И ще донесат в него славата и почестта на народите.27 И нема да влезе в него нищо което осквернява и прави мерзост и лъжа, но само написаните в Агневата книга на живота.Цариградски превод